جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص استامینوفن 325م گ 100ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB -
قرص استامینوفن 500 م گ 100 ع ACETAMINOPHEN 500MG TAB -
قرص استامینوفن 500 م گ 100 ع ACETAMINOPHEN 500MG TAB -
قرص استامینوفن 500م گ100ع ACETAMINOPHEN 500MG TAB -
قرص استامینوفن کدئین 10/300 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB -
قرص استامینوفن کدئین10/300 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB -
قرص استامینوفن کدئین10/300م گ100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB -
قرص استامینوفن325م گ100ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB -
قرص استرادیول والرات 1م گ 100ع ESTRADIOL VALERATE 1MG TAB -
قرص استرادیول والرات 2م گ 100ع ESTRADIOL VALERATE 2MG TAB -
قرص استروفیم (استرادیول ) 2م گ 28ع ESTROFEM (ESTRADIOL VALERATE) 2MG TAB -
قرص استرومارین (استروژن کونژوگه) 1.25م گ 100ع ESTROMARIN (CONJUGATED ESTROGENS) 1.25MG TAB -
قرص استرومارین(استروژن کونژوگه) 0.625 م گ 100ع ESTROMARIN (CONJUGATED ESTROGENS) 0.625MG TAB -
قرص استیلنوکس ( زولپیدم ) 10م گ 14ع STILNOX (ZOLPIDEM) 10MG TAB 1)بي حسي براي اانسداد حركتي 2)انفيلتراسيون موضعي 3)انسداد سمپاتيك دريافت فايل
قرص اسلو - کی(پتاسیم کلراید)600 م گ100ع SLOW K (POTASSIUM CHLORIDE) 600MG TAB در درمان هايپوكالمي دريافت فايل
قرص اسورال(دفراسیروکس) 125م‌گ 84ع OSVERAL (DEFERASIROX) 125MG TAB -
قرص اسورال(دفراسیروکس) 250م‌گ 84ع OSVERAL (DEFERASIROX) 250MG TAB -
قرص اسورال(دفراسیروکس) 500م‌گ 84ع OSVERAL (DEFERASIROX) 500MG TAB -
قرص اسید بلاک(فاموتیدین+کلسیم+منیزیم) 12ع ACID BLOCK (FAMOTIDINE/CA CARBONATE/MG HYDROXIDE) 10/800/165MG TAB -
قرص اسید نیکوتینیک 100 م گ100ع NICOTINIC ACID 100MG TAB -