جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص آملودیپین 5م‌گ 30ع AMLODIPINE TAB -
قرص آملودیپین5م گ + آتورواستاتین20م گ 30 ع AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB -
قرص آمی تریپتیلین 10 م گ 100ع AMITRIPTYLINE 10MG TAB -
قرص آمی تریپتیلین 10م گ100ع AMITRIPTYLINE 10MG TAB -
قرص آمی تریپتیلین 25 م گ 100ع AMITRIPTYLINE 25MG TAB -
قرص آمی تریپتیلین 25م گ100ع AMITRIPTYLINE 25MG TAB -
قرص آمی تریپتیلین 50 م گ 100 ع AMITRIPTYLINE 50MG TAB -
قرص آمیوفارم (آمیودارون) 200 م گ 100 ع AMIOPHARM (AMIODARONE) 200MG TAB - دريافت فايل
قرص آنتی میگرامین(سوماتریپتان) 50 م گ 4 ع ANTIMIGRAMIN (SUMATRIPTAN SUCCINATE) 50MG FC TAB -
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت100 ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB -
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت100ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB -
قرص آنتی هیستامین100ع ANTI HISTAMINE TAB -
قرص آهسته رهش کاربامازپین هگزال400 م گ 100ع CARBAMAZEPINE SR 400MG TAB پيشگيري و درمان زخم هاي گوارشي ناشي از مصرف ضد التهاب هاي غير استروئيدي ، القاي زايمان و كاهش خونريزي بعد ازآن
قرص آهن بیس گلیسینات + ویتامین ث 30ع iron + vit c - دريافت فايل
قرص آهن27م گ 110ع FERRUS TAB CENTURY - دريافت فايل
قرص آکاربوز100م گ100ع ACARBOSE 100MG TAB -
قرص آکاربوز50م گ100ع ACARBOSE 50MG TAB -
قرص آکاربکس 100م گ 30ع ACARBEX (ACARBOSE) 100MG TAB -
قرص آکاربکس 50م گ 30ع ACARBEX (ACARBOSE) 50MG TAB -
قرص آکسار (آ ث آ) 100ع AXAR (ACA) 100 TAB -