جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
شربت زادیکس(کتوتیفن) ا م گ 5 م ل 1 ع ZADIX (KETOTIFEN FUMARATE) 1MG/5ML 120ML SYRUP -
شربت زوفا 120م ل 1ع - -
شربت زوفا عسلی 120م ل 1ع - -
شربت زینک پلاس200م ل 1ع zinc plus+C + B -
شربت زینک سولفات 10م گ/5م ل 1ع ZINC SULPHATE 10MG/5ML SYRUP -
شربت زینک سولفات 5م گ/5م ل 1ع ZINC SULPHATE 5mg/5ml SYRUP -
شربت زینک سولفات 60م ل 1ع ZINC SULFATE SYRUP -
شربت سالبوتامول 120 م ل1ع SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP -
شربت سالبوتامول 2 م گ 1ع SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP -
شربت سالبودیک(سالبوتامول)2م گ 120 م ل 1ع SALBODIC (SALBUTAMOL SULFATE) 2MG/5ML 120ML SYRUP -
شربت ستیریزین 1 ع CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت ستیریزین 5 م گ 60 م ل 1ع CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت سرماخوردگی کودکان 60م ل 1 ع PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP -
شربت سرماخوردگی کودکان 60م ل 1ع PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP -
شربت سناگراف 1 ع SENA-GRAPH® 60ML SYRUP -
شربت سوزین (زینک) 1ع SUZIN SYRUP به عنوان يك مكمل غذايي در كودكان(روي يك ماده مهم و ضروري براي رشد كودكان است)
شربت سوسپانیون آسماویت 1 ع Asmavit -
شربت سی لاکس 60سی سی (شیشه)1ع C-LAX® SURUP -
شربت فروس سولفات 200م گ1ع FERROUS SULFATE 200MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت فروس سولفات 60 م ل 1 ع FERROUS SULFATE-F SYRUP -