جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
شربت سوسپانیون آسماویت 1 ع Asmavit -
شربت سی لاکس 60سی سی (شیشه)1ع C-LAX® SURUP -
شربت فروس سولفات 200م گ1ع FERROUS SULFATE 200MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت فروس سولفات 60 م ل 1 ع FERROUS SULFATE-F SYRUP -
شربت فروگلوبین 1ع FERROGLUBIN +B12 SYRUP -
شربت فلوکستین 20 م گ 5 م ل 1ع FLUOXETINE 20MG/5ML SYRUP -
شربت فیژان 120م 1ع FIJAN® 120ML SYRUP -
شربت گایافنزین 100 م گ/5 م ل 1ع GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت گایافنزین 60 م ل 1 ع GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت گریپ واتر 120 م ل 1ع GRIPE WATER® 120 ML ORAL SOLUTION -
شربت لاکتولوز 240 م ل 1ع LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP -
شربت لاکتولوز 240 م ل 1ع LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP -
شربت لاکتولوز 240 م‌ل 1 ع LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP -
شربت لاکتولوز 240م ل 1ع LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP -
شربت لوپرامید 60م ل 1ع LOPERAMIDE 1MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت لوراتادین60 م ل 1ع LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP -
شربت لیسکانتین 125م گ/5م ل 250 م ل 1ع LISKANTIN (PRIMIDONE) 125MG/5ML 250ML SUSP -
شربت لیسکانتین(پریمیدون) 250م ل1ع LISKANTIN (PRIMIDONE) 125MG/5ML 250ML SUSP -
شربت مولتی سانستول 200 م گ 1ع MULTI SANOSTOL SYRUP -
شربت مولتی سانستول آهن دار 200 م گ 1 ع multi sanestol -