جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
شیاف لوفدیک(دیکلوفناک) 50م گ 5ع LOFDIC (DICLOFENAC SODIUM) 50MG SUPP -
شیاف مکولزین (مزالازین) 500 م گ 100ع MECOLZINE (MESALAZINE) 500MG SUPP -
شیاف ناپروکسن 500م گ 10ع NAPROXEN 500MG SUPP -
شیر خشک ام اس یو دی ماکزاماید 1ع - - دريافت فايل
شیر خشک اس ام ای گلد 1ع MILK SMA GOLD -
شیر خشک اس ام ای(وای سوی)1ع MILK SMA -
شیر خشک ام اس یو دی آ 1ع MSUD A -
شیر خشک ام اس یو دی ماکزاموم 1ع - - دريافت فايل
شیر خشک ام اس یو دی1 1ع - -
شیر خشک اکس پی ماکزاماید بدون طعم1ع - -
شیر خشک اکس پی ماکزاماید بدون طعم1ع - -
شیر خشک اکس پی ماکزاماید طعم دار1ع - -
شیر خشک ایزومیل1 1ع MILK ISOMIL INFANT FORMULA POWDER -
شیر خشک ایکس ام تی وی آی ماکزاماید 500 گ 1 ع XMTVI Maxamaid , Milk 500 gr , N = 1 -
شیر خشک بیومیل ال اف قوطی فلزی 400 گ 1 ع BIOMIL -
شیر خشک بیومیل ای آر 1ع - -
شیر خشک بیومیل سوی 1ع MILK BIOMIL SOY POWDER - دريافت فايل
شیر خشک بیومیل1قوطی فلزی1ع MILK BIOMIL 1 POWDER -
شیر خشک بیومیل2 پاکتی 1ع MILK BIOMIL 2 POWDER -
شیر خشک پره بیومیل قوطی فلزی 400 گ 1 ع BIOMIL -