جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
شربت مولتی سانستول 200 م گ 1ع MULTI SANOSTOL SYRUP -
شربت مولتی سانستول آهن دار 200 م گ 1 ع multi sanestol -
شربت مولتی ویتامین 1ع MULTIVITAMIN SYRUP -
شربت مولتی ویتامین 60 م ل 1 ع - -
شربت مولتی ویتامین 60 م ل 1ع - -
شربت میم پرتقالی 1 ع MIM Orange -
شربت مینا جویس(آهن+پتاسیم+مس+آدث)1ع MINA JUICE SYRUP -
شربت میکوستاتین (نیستاتین) 1 ع MYCOSTATIN (NYSTATIN) 100,000 U/ML ORAL DROP -
شربت نیوزینک 120م ل 1 ع SYRUP NEOZINK 120 cc - دريافت فايل
شربت هیدروکسی زین 10 م گ/5 م ل 1ع HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP -
شربت والپروات سدیم 120م ل 1ع VALPROATE SODIUM 200MG/5ML 120ML SYRUP -
شربت ول کید 150 م ل 1 ع - -
شربت ویتامین ب کمپلکس 60م ل 1ع B-COMPLEX 60ML SYRUP -
شربت کتوتیفن 120 م ل 1ع KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP -
شربت کتوتیفن 120 م ل 1ع KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP -
شربت کتوتیفین فومارات 120 م ل 1ع KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP -
شربت کتوف(کتوتیفن) 1 م گ 1 ع KETOF (KETOTIFEN FUMARATE) 1MG/5ML 120ML SYRUP -
شربت کلاریترومایسین 125 م گ 1 ع CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP -
شربت کلرفنیرآمین 60 سی سی 1 ع CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت کلروفنیرامین مالئات 60 م ل 1ع CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP -