جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
شربت اکسپکتورانت کدئین 60م ل 1ع EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP -
شربت اکسپکتورانت60م ل 1ع EXPECTORANT 60ML SYRUP -
شربت ایپوفدرین(پزودوافدرین)30م گ 60 م ل 1 ع IPOPHEDRIN (PSEUDOEPHEDRINE) 30MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت ب کمپلکس 60 م ل 1 ع VITAMIN B COMPLEX SYRUP -
شربت برم هگزین 60 م ل 1 ع BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت برونکوبیول 150م ل 1ع - -
شربت برونکوتیدی 1ع BRONCHO TD® 120ML SYRUP -
شربت بلادونا پی بی 1 ع BELLADONNA PB 60ML ELIXIR -
شربت بیوکول کیدز 1ع FRT - - دريافت فايل
شربت بیوکول کیدز 1ع APT - - دريافت فايل
شربت بیوکول کیدز 1ع GST - - دريافت فايل
شربت پدی کاف 60 م ل 1ع PEDICOUGH® SYRUP -
شربت پدی کلد(سرماخوردگی کودکان) 60م‌ل 1ع PEDICOLD (PEDIATRIC GRIPPE) 60ML SYRUP -
شربت پروزاک (فلوکستین) 20م گ/5 م ل 1ع PROZAC (FLUOXETINE) 20MG/5ML SYRUP -
شربت پروسپیتان 120 م ل 1ع PRUSPITAN® SYRUP -
شربت پرومتازین 1ع PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت پرومتازین 60م ل 1ع PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت پزودوافدرین 60 م ل 1ع PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت پزودوافدرین 60م‌ل 1ع PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP -
شربت پزوفان (دکسترومتورفان پی )60م ل 1 ع PSEUPHAN (DEXTROMETHORPHAN- P) 60ML SYRUP -