جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سرنگ 20سی سی باسرسوزن 20 1ع - -
سرنگ 20سی سی تریمد سه قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 2سی سی 1ع - -
سرنگ 2سی سی آیمد دو قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 2سی سی باسرسوزن 23 1ع - -
سرنگ 2سی سی تریمد سه قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 5سی سی 1ع - -
سرنگ 5سی سی آیمد دو قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 5سی سی باسرسوزن 22 1ع - -
سرنگ 5سی سی تریمد سه قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ 60سی سی بدون پیستون 1ع - -
سرنگ 60سی سی سه قطعه ای با سرسوزن 1ع - -
سرنگ آدانت (سدیم هیالورونت)10 م گ 1 ع ADANT® 2.5ML PREFILLED SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق آدنوزین 3 م گ / 2 م ل 1 ع ADENOSINE 3MG/ML (2ML) INJ -
سرنگ آماده تزریق آدنوزین 3 م گ / م ل( 2 م ل) 1 ع ADENOSINE 3MG/ML (2ML) INJ - دريافت فايل
سرنگ آماده تزریق آدنوزین 3 م گ 1 ع ADENOSINE 3MG/ML (2ML) INJ -
سرنگ آماده تزریق آمیودارون 50 م گ/ م ل (3 م ل)1 ع AMIODARONE HCL 150MG/3ML AMP -
سرنگ آماده تزریق آمیودارون 50 م گ/3 م ل 1 ع AMIODARONE HCL 150MG/3ML AMP -
سرنگ آماده تزریق ارگالوتران 0.25 م گ 1 ع ORGALUTRAN (GANIRELIX) 0.25MG INJ دارو جهت شيمي درماني در سرطان هاي سينه ،پانكراس ،ريه و تخمدان مورد استفاده قرار مي گيرد.
سرنگ آماده تزریق اسویمر(گلاتیرامر) 20م‌گ 28ع OSVIMER (GLATIRAMER ACETATE) 20MG/ML PREFILLED SYRINGE -