آگهی های استخدام های شرکت پخش هجرت


آگهی استخدام بابل

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
کارمند IT لیسانس کامپیوتر بابل مرد-زن 1393/06/03 1393/06/13
شرایط : آشنایی کامل به شبکه ، نرم افزار آفیس و اینترنت- حداقل 2 سال سابقه کار و حداکثر سن 30 سال

ارائه رزومه