آگهی های استخدام های شرکت پخش هجرت


آگهی استخدام تهران

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
فروشنده لیسانس شیمی یا مدیریت بازرگانی یا میکروبیولوژی تهران مرد 1393/04/23 1393/04/31
شرایط : آشنايي کامل با کامپیوتر و دارو -داراي حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط و حداكثر سن 30 سال
تحصیلدار دیپلم - ترجیحاً حسابدار تهران مرد 1393/04/23 1393/04/31
شرایط : دارای گواهینامه موتورسیکلت - دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط- وحداکثر سن 30 سال
کارگر عمومی انبار فوق دیپلم تهران مرد 1393/04/30 1393/05/09
شرایط : داراي حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط و حداكثر سن 30 سال

آگهی استخدام سمنان

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
کارشناس IT لیسانس کامپیوتر سمنان مرد-زن 1393/04/31 1393/05/09
شرایط : آشنایی کامل به شبکه ، نرم افزار آفیس و اینترنت- حداقل 2 سال سابقه کار و حداکثر سن 30 سال

ارائه رزومه