آگهی های استخدام های شرکت پخش هجرت


شركت داروئي پخش هجرت افراد واجد شرايط زير را استخدام مي نمايد


تاریخ اعلام: 92/12/17
اعتبار: 28/12/92


عنوان شغلي

مدرك تحصيلي

شرايط

محل كار

جنسيت

راننده

ديپلم و بالاتر

ترجيحا اتومكانيك ، داراي حداقل 2سال سابقه كار مرتبط و حداكثر سن 30 سال

اصفهان

مرد

كارگر امور عمومي انبار

ديپلم و بالاتر

ترجيحا ديپلم فني يا ساير رشته هاي مرتبط، داراي حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط و حداكثر سن 30 سال

اصفهان -تهران

مرد

فروشنده

ليسانس شيمي، مديريت بازرگاني ميكروبيولوژي

آشنايي کامل با کامپیوتر و دارو -داراي حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط و حداكثر سن 30 سال

اصفهان -بابل و زاهدان

مرد - زن

كارشناس برنامه ريزي و كنترل

ليسانس  مهندسي صنايع يا مديريت

آشنايي با نرم­افزارهايMicrosoft Office، سخت­افزارو شبكه) و اينترنت،آشنايي مناسب بازبان انگليسي عمومي،مسلط به مفاهيم ومباحث برنامه ريزي استراتژيك.حداقل2 سال سابقه كاري مرتبط

گناباد -اصفهان

مرد - زن

كارشناس IT

ليسانس كامپيوتر

تسلط كامل با  officeومفاهيم حسابداري ,دارای3 سال سابقه کار مرتبط و حداكثر سن 30 سال

سمنان

مرد-زن


ارائه رزومه