آگهی های استخدام های شرکت پخش هجرت


آگهی استخدام تهران

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
كارگر امور عمومي انبار ديپلم و بالاتر تهران مرد 1393/08/06 1393/08/15
شرایط : ترجيحا ديپلم فني يا ساير رشته هاي مرتبط، داراي حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط و حداكثر سن 30 سال

ارائه رزومه