آگهی های استخدام های شرکت پخش هجرت


آگهی استخدام تهران

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
فروشنده لیسانس شیمی یا مدیریت بازرگانی یا میکروبیولوژی تهران مرد-زن 1393/07/26 1393/08/05
شرایط : آشنايي کامل با کامپیوتر و دارو -داراي حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط و حداكثر سن 30 سال

ارائه رزومه