برو بالا
   1398 چهارشنبه 26 تیر
 مرکز توزیع : ارومیه

  آدرس : جاده سلماس - خ ناحيه - روبروي تربيت معلم شهيد رجايي
  تلفن : 04432756903 - 04432756904
  پست الکترونیکی : urmia@hejratco.com