برو بالا
   1398 چهارشنبه 26 تیر
 مرکز توزیع : بابل

  آدرس : بابل - كيلومتر6 جاده قائم شهر، ابتداي روستاي هريكنده
  تلفن : 01132319897 - 01132319898
  پست الکترونیکی : babol@hejratco.com