برو بالا
   1398 سه شنبه 29 مرداد
برندگان مسابقه پیشنهادات توسعه سازمانی
تعداد بازدید : 480
1397 پنج شنبه 18 بهمن
پیرو اطلاعیه مورخ ۸ دی ماه و فراخوان مسابقه ارائه پیشنهادات توسعه سازمانی ، ضمن تشکر از مشارکت خوب پرسنل پخش هجرت، بعد از بررسی پیشنهادهای دریافتی از همکاران خوش ذوق و خلاق ، ۹ نفر برنده داریم که اسامی ایشان به شرح ذیل اعلام میگردد :

۱-آقای امیر رضا زاده از مرکز توزیع ارومیه

۲- آقای فرزاد حبیبی از مرکز توزیع بابل

۳- آقای محمد خاتمی از مرکز توزیع بابل

۴- خانم شبنم حمیدی مقدم از مرکز توزیع  ارومیه

۵- آقای جواد صادقی از مرکز توزیع کرمانشاه

۶- خانم نسیم نادی از دفتر مرکزی

۷- آقای محمد رحمانی از مرکز توزیع کرمان

۸- خانم لیلا آزادی از مرکز توزیع کرمانشاه

۹- آقای مجید مولائی از مرکز توزیع سمنان

با آرزوی تداوم موفقیتهای این عزیزان و سایر اعضای خانواده بزرگ پخش هجرت

 

 

 

ص . ابوالحسنینظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :