برو بالا
   1397 یکشنبه 28 بهمن
کسب مقام نخست مرکز توزیع سمنان پخش هجرت در بین شرکت های دارویی استان
تعداد بازدید : 528
1397 یکشنبه 27 خرداد
مرکز توزیع سمنان با توجه به ارزیابی انجام شده توسط معاونت غذا و دارو به امتیاز 879 دست یافت و به عنوان شرکت برتر در بین شرکت های دارویی سمنان انتخاب گردید .

 

خبر : مجید مولائینظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :