برو بالا
   1397 سه شنبه 27 آذر
دوره آموزش آتش نشانی و نحوه اطفاء حریق در مرکز توزیع زاهدان برگزار شد
تعداد بازدید : 420
1396 سه شنبه 15 اسفند
براساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده ، مقارن ساعت 9 صبح مورخ 15/12/96 دوره آموزش آتش نشانی و نحوه اطفاء حریق در مرکز توزیع زاهدان برگزار گردید .

باتوجه به اهمیت ایمنی کارکنان ، کسب آشنایی و آمادگی هرچه بیشتر در مقابله با حوادث احتمالی در این خصوص و نیز بازآموزی دانسته های همکاران در زمینه اطفاء حریق با حضور پرسنل انبارو مسئولین مرکز برگزار گردید .

همکاران در بخش عملی شامل اطفاء حریق ، سیستم فایر باکس ، کپسول پودری ، کپسول آب و گاز و کپسول CO2 مورد آموزش های لازم قرار گرفتند .

 

 

عکس و خبر : طیبه فقیری پورنظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :