برو بالا
   1397 چهارشنبه 3 بهمن
بازدید ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان از مرکز رشت
تعداد بازدید : 841
1396 دوشنبه 9 بهمن
روز پنجشنبه مورخ 5بهمن 1396 ساعت 5 بعدازظهر ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان، جناب آقای دلق پوش بهمراه معاون محترمشان جناب آقای خانزاده و رییس بازرسی سازمان صنعت و معدن جناب آقای درویشکردار بهمراه اعضای محترم انجمن شرکت های صنعت پخش استان گیلان،از جمله ریاست ، دبیر و بازرس محترم انجمن وسایر اعضا از مرکز توزیع رشت بازدید نمودند.

در این بازدید ابتدا طی جلسه ای با مدیر محترم مرکز رشت جناب آقای زراعتی دیدار داشتند و سپس به قسمت های مختلف مرکز رفته تا از نزدیک با شرایط کاری کارکنان انبار آشنا شوند.

در ادامه ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت پس از حصول اطمینان از میزان آمادگی مرکز جهت برآورده نمودن نیاز داروخانه ها و مراکز درمانی بخصوص در زمان های اضطراری، ابراز رضایت و خرسندی خود را از نظم موجود در کل مجموعه علی الخصوص انبار دارو، آنهم در عصر روز پنجشنبه اعلام نمودند، و همچنین مراتب امتنان و سپاسگزاری خود را به مدیریت مجموعه ابرازداشتند. هیئت مذکورهمچنین پخش دارویی هجرت را بعنوان تنها پخش دارویی جهت بازدید انتخاب نمودند که این افتخار نشات گرفته از این باور می باشد که ثبات، برنامه ریزی و مدیریت آکادمیک تا سطوح بالای استان متبلور گردیده است.

 

 

 

 عکس و خبر : علی مبرهننظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :