برو بالا
   1397 سه شنبه 27 آذر
آگهی استخدام 'گناباد

عنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل کارجنسیتتاریخ اعلاماعتبار
کارمند حسابداری ليسانس حسابداري گناباد مرد-زن 1397/09/24 1397/09/29
شرایط : آشنايي کامل با كامپيوتر،دارای حداقل 2سال سابقه کار مرتبط و حداكثر سن 30 سال-آشنايي كامل با office و اصول حسابداری

ارائه رزومه