برو بالا
   1398 چهارشنبه 26 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول اندانیل (اندانسترون) 4 م گ 10 ع - 1)ترومبوز وريد هاي عمقي،آمبولي ريوي 2)ترومبوز مغزي به دنبال سكته مغزي 3)انعقاد منتشر داخل عروقي 4)مصرف در جراحي باز قلب
آمپول انوکسان ( انوکساپارین ) 6000 م گ 2 ع - البرز دارو - -
آمپول انوکسان(انوکساپارین) 2000 واحد 2 ع - -
آمپول انوکسان(انوکساپارین) 4000 واحد 2ع ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE -
دریافت فایل
آمپول انوکسان(انوکساپارین)10000 واحد 2ع - -
آمپول انوکسان(انوکساپارین)6000 واحد 2ع ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE -
دریافت فایل
آمپول انوکسان(انوکساپارین)8000 واحد 2ع - -
آمپول اورفیریل(والپروات سدیم)100م گ/م ل , 3 م ل 5ع VALPROATE SODIUM 100MG/ML 3ML AMP -
دریافت فایل
آمپول اوستنیل (هیالورانیک اسید سدیم) 20 م گ 1 ع _MEDICAL DEVICES -
آمپول اوکتروتاید 0.05 م گ 1ع OCTREOTIDE 0.05MG AMP در درمان اسهال هاي شديد ناشي از برخي از سرطان ها و آكرومگالي ، كنترل اورژانسي خونريزي مري
آمپول اکتوستاتین (اوکتروتاید) 50 م ک گ 5 ع OCTREOTIDE 0.05MG AMP 1)گر گرفتگي و اسهال ناشي از تومورهاي كارسينوئيد 2)آكرومگالي
آمپول اکسی توسین 1 م ل 10 واحد 100ع - -
آمپول اکسی توسین 10 واحدی 10 ع OXYTOCIN 10U/1ML AMP 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
آمپول اکسی توسین 10 واحدی 100 ع OXYTOCIN 10U/1ML AMP 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
آمپول اکسی توسین 5 واحدی 1 م ل 10ع - 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
آمپول اکسی توسین 5 واحدی 5ع OXYTOCIN 5U/1ML AMP 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
آمپول اکسی تیپ(اکسی توسین) 10واحدی 100ع OXYTOCIN 10U/1ML AMP -
آمپول اکسی تیپ(اکسی توسین)10واحد10ع OXYTOCIN 10U/1ML AMP 1)القاي زايمان 2)تسريع زايمان 3)كاهش خونريزي پس از زايمان 4)القاي سقط جنين
آمپول اکسی نیس (استیل سیستئین) 2گ/10 م ل 100 ع ACETYLCYSTEINE 2G/10ML VIAL -
آمپول ایبوپروفن 400 م گ/4 م ل 5 ع IBUPROFEN 400MG/4ML INJ -
دریافت فایل