برو بالا
   1398 سه شنبه 29 مرداد
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
کرم فلوئوسینولون 15گ 1ع FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM -
کرم فلوئوسینولون 15گ 1ع FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM -
کرم فلوئوسینولون 15گ 1ع FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM -
کرم فنی توئین سدیم 1% 30گ1 ع PHENYTOIN SODIUM 1% 30G CREAM -
کرم لیدوپریل (لیدوکائین) 1 ع - -
کرم لیدوکائین پی 15گ 1ع - -
کرم لیکادین پی (لیدوکائین2/5% +پریلوکائین2/5%) 30 گ 1ع LIDOCAINE/PRILOCAINE 30G CREAM -
کرم مخصوص پوست های حساس ویت 100 م ل 1 ع - -
کرم مخصوص پوست های خشک ویت 100 م ل 1 ع - -
کرم مخصوص پوست های نرمال ویت 100 م ل 1 ع - -
کرم منوبنازین20گ ام ای سی 1 ع - -
کرم منوبنزون (بنوکوئین)20% 1ع (پویش دارو گستر برتر فارس) - -
کرم موضعی آسیکلوویر ( زوویدرم ) 5% 15 گ 1 ع - -
کرم موضعی زایلومیکس(لیدوکائین2.5%/ پریلوکائین2.5%)30گ 1ع - -
کرم موضعی سرتاکونازول نیترات (سرتافان) 2% 30گ 1ع - -
کرم موضعی کلاسنت 4 % 1 ع - ایده آرای پیشگام - -
کرم موضعی کلاسنت 4% 1ع (ایده آرای پیشگام) - -
کرم موضعی کلوتریمازول ( کانسدرم ) 1 % 15 گ 1 ع - -
کرم موضعی کلومازول(کلوتریمازول) 1% 1 ع - -
کرم مومکین (مومتازون) 0.1% 30 گ 1 ع MOMETASONE 0.1% 30G CREAM -
دریافت فایل