برو بالا
   1398 چهارشنبه 26 تیر
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول آتراکوریوم 50 م گ / 5 م ل 5 ع - تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن
آمپول آتراکوریوم بسیلات 50 م گ / 5 م ل 5 ع ATRACURIUM BESYLATE 50MG/5ML AMP -
آمپول آتروپین 1 م ل 0.5 م گ 10 ع - -
آمپول آتروپین0.5% 10ع ATROPINE SULFATE 0.5MG/1ML AMP -
آمپول آدامل ان 10 م ل 1ع TRACE METAL COMBINATION 2 INJ اين دارو به عنوان يك مكمل تغذيه اي وريدي براي بيماران تحت جراحي و سوختگي ضروري است و شامل مواد معدني ضروري براي بدن است.
دریافت فایل
آمپول آلپکس ( پیروکسیکام ) 10ع - البرز دارو - -
آمپول آلپکس(پیروکسیکام) 1م ل 10ع - -
آمپول آلفن (دیکلوفناک) 75م گ 10 ع - -
آمپول آلفنتانیل 0.5 م گ 5 م ل 1 ع - -
آمپول آمینودیک(آمینوفیلین)250م گ 5ع AMINOPHYLLINE 250MG/10ML AMP 1)رفع علامتي آسم نايژه 2)آسم نايژه اي مزمن 3)داروي كمكي در درمان آپنه نوزادان
آمپول آمینوفیلین 10 م ل 5ع AMINOPHYLLINE 250MG/10ML AMP -
آمپول آمیودارون 150 م گ/ 3 م ل 5ع AMIODARONE HCL 150MG/3ML AMP -
آمپول آمیودارون 150 م گ/3 م ل 10 ع AMIODARONE HCL 150MG/3ML AMP -
آمپول آمیودارون3م ل150م گ 10ع - -
آمپول آمیکاسین 500 م گ 10ع AMIKACIN SULFATE 500MG/2ML AMP -
آمپول آمیکاسین 100 م گ / 2 م ل 10 ع AMIKACIN SULFATE 100MG/2ML AMP -
آمپول آمیکاسین 100م گ 10ع AMIKACIN SULFATE 100MG/2ML AMP -
آمپول آمیکاسین 500 م گ /2 م ل 10 ع AMIKACIN SULFATE 500MG/2ML AMP -
آمپول آنتیرکس (ادروفونیوم کلراید)10 م گ/1م ل 10ع EDROPHONIUM CHLORIDE 10MG/ML INJ -
دریافت فایل
آمپول آندرون (تستوسترون)250م گ 10ع TESTOSTRONE ENANTATE 250MG/1ML AMP 1)كم كاري غدد جنسي در مردان 2)تاخير در بلوغ پسران 3)سرطان غير قابل جراحي پستان