برو بالا
   1398 شنبه 30 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول وراهگزال (وراپامیل) 2.5 م گ 5 ع - -
آمپول وراهگزال (وراپامیل)5 م گ /2 م ل 5 ع VERAPAMIL HCL 5MG/2ML AMP -
آمپول وراهگزال (وراپامیل)5 م گ 5ع VERAPAMIL HCL 5MG/2ML AMP -
آمپول ومترال(اندانسترون) 4م گ 10ع - -
آمپول ومترال(اندانسترون)8م گ 5 ع - -
آمپول ونوفر(آیرون ساکروز)100م گ 5 م ل 5 ع IRON SUCROSE 20 MGFE/ML 5ML AMP -
آمپول ویبالمین( ب 12 ) 1000 م گ/1 م ل10ع VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP 1)درمان كمبود ويتامين ب12 2)درمان كم خوني پرنيسيوز
آمپول ویبسیکس(ب 6)100م گ 10ع VITAMIN B6 100/2ML AMP -
آمپول ویبسیکس(ب6) 300م گ 5 ع VITAMIN B6 300/2ML AMP -
آمپول ویتامین آ 50000واحد 10ع VITAMIN A 50,000 U/1ML AMP -
آمپول ویتامین ب 12 هزار 100ع VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP -
آمپول ویتامین ب 6 300 م گ /3 م ل 10 ع VITAMIN B6 300MG/3ML AMP -
آمپول ویتامین ب کمپلکس 2 م ل 100 ع - -
آمپول ویتامین ب1/ب6/ب12- 3م ل 10ع - -
آمپول ویتامین ب12- 100 م ک گ 1 م ل 10 ع VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP -
آمپول ویتامین ب12-1000 م ک گ 1م ل 10ع VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP -
آمپول ویتامین ب12-1000م گ 100ع - -
آمپول ویتامین ب6 100 م گ/2 م ل 10ع VITAMIN B6 100/2ML AMP -
آمپول ویتامین ب-کمپلکس 10ع - -
آمپول ویتامین ث 5م ل 10 ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500/5ML AMP -