برو بالا
   1398 شنبه 30 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول متوکلوپرامید10 م گ 10ع - -
آمپول متیل ارگومترین ( متیل ارگونوین) 10 ع - -
آمپول متیل پردنیزولون 40 م گ / م ل1ع METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP -
آمپول متیل پردنیزولون 40م گ 1 ع METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP -
آمپول متیل پردنیزولون استات 40 م گ 10 ع - تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن
آمپول متیل پردنیزولون استات 40م گ 10ع - -
آمپول مسناسل(مسنا)400 م گ 1 ع MESNA 400MG/4ML AMP -
دریافت فایل
آمپول منوپور (منوتروپین) 75 واحد 10 ع - -
آمپول منوگون 75 واحدی 10 ع - -
آمپول مورفین 10 م گ 1 م ل 1 ع - -
آمپول میانین(کلسی تونین)50 واحدی1ع CALCITONIN 50 IU/ML AMP درمان كلسيم بالاي خون و درد استخواني در سرطان ها
دریافت فایل
آمپول میدازولازم 5 م گ /1م ل 10 ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP -
آمپول میدازولام 15 م گ /3 م ل 10 ع MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP -
آمپول میدازولام 15م گ 10ع MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP -
آمپول میدازولام 5 م گ 1 م ل 10ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP -
آمپول میدازولام 5 م گ 10ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP -
آمپول میداماکس(میدازولام)15م گ/3 م ل5ع MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP -
آمپول میداماکس(میدازولام)5م گ/1 م ل5ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP -
آمپول میگراجکت سوماتریپتان(پریفیلد) 5م ل 2ع - -
آمپول میگرستاپ 6م گ 1ع - -