برو بالا
   1398 شنبه 30 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول گلاتیرامر(پریفیلد) 20 م گ 2 ع - -
آمپول گلاتیرامر(پریفیلد) 40م گ 2ع - -
آمپول گلوکاژن (گلوکاگن) 1 م گ 1ع GLUCAGON HCL 1MG/1ML VIAL -
آمپول گلیکوفوس 20 م ل 1ع SODIUM GLYCEROPHOSPHATE INJ به عنوان يك فسفات طبيعي باعث رسوب مواد مفيد در استخوان ميشود و در شكل گيري ديواره سلولي موثر است.
دریافت فایل
آمپول لابتالول 5 م گ /م ل 20 م ل 5 ع LABETALOL 5MG/ML 20ML INJ -
آمپول لابیجکت (لابتالول هیدروکلراید) 5 ع - -
آمپول لوپیروکس ( پیروکسیکام ) 20 م گ 10ع PIROXICAM 20MG/1ML AMP -
آمپول لوفدیک(دیکلوفناک)75 م گ/3 م ل 5ع DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP -
آمپول لیدوریتم (لیدوکائین) 2% 5 سی سی 5 ع LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP -
آمپول لیدوکائین 2% 5 م ل 10 ع LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP -
آمپول لیدوکائین 2% 5 م ل 5 ع LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP -
آمپول لیدوکائین نخاعی 5% با 7.5% دکستروز 25ع LIDOCAINE HCL 5%+DEXTROSE 7.5% AMP -
آمپول لیستینون(سوکسنیل کولین کلراید) 2درصد 5م ل 5 ع - -
آمپول لیگنودیک(لیدوکائین) 2% 5ع LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP -
آمپول لیگنودیک(لیدوکائین)1% 50 م گ/5 م ل 5 ع LIDOCAINE HCL 1% 5ML AMP -
آمپول متادون 1 ع - -
آمپول متورال(متوپرولول) 5م‌گ/5م‌ل 5ع METOPROLOL TARTRATE 5MG/5ML AMP -
دریافت فایل
آمپول متوکاربامول 10 م ل 5 ع METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP -
آمپول متوکلوپرامید 10 م گ /2 م ل 10 ع METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP -
آمپول متوکلوپرامید 10ع - -