برو بالا
   1398 شنبه 30 شهریور
کالا
لیست کاتالوگ ها
نام فارسی نام انگلیسی کاربرد کاتالوگ دارو
آمپول دوبوتامین 250 م گ مایلن 1ع DOBUTAMINE 250MG/20ML INJ افزايش برون ده قلب در درمان كوتاه مدت نارسايي جبران نشده قلب ناشي از كاهش قدرت انقباضي
دریافت فایل
آمپول دوبوتامین250 م گ /20 م ل 1 ع DOBUTAMINE 250MG/20ML INJ -
آمپول دوپادیک(دوپامین)200م گ /5 م ل 5ع DOPAMINE HCL 200MG/5ML AMP 1)درمان كمكي در شوك براي افزايش برون ده قلبي،فشار خون و جريان ادرار
آمپول دوپرام(دوکساپرام)100 م گ /5 م ل 5 ع DOXAPRAM HCL 100MG/5ML AMP -
آمپول دورومدرول ( متیل پردنیزولون استات ) 40 م گ 10 ع - -
آمپول دکابولکس(ناندرولون) 25م گ 10ع NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP كم خوني ناشي از بي كفايتي كليه
دریافت فایل
آمپول دکاپپتیل (تریپتورلین) 3.75 م گ 1 ع - در درمان نازايي و بيماري هاي رحمي زنان و سرطان پروستات آقايان
آمپول دکاپپتیل 0.1 م گ 7 ع - -
آمپول دکسپانتنول 500 م گ / 2 م ل 5ع - -
آمپول دکسپانتنول2م ل 500م گ 6 ع - -
آمپول دی پی تریویت (ویتامین ب1-ب6-ب12 )10ع(یخچالی) VITAMIN B1/B6/B12 AMP -
آمپول دی پیریدامول 2م ل 10م گ 10ع - -
آمپول دی تریکل(د 3 )300000واحد 10ع VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP 1)راشيتيسم ماوم به ويتامين D 2)كم كاري غده پاراتيروئيد 3)كمي فسفات خون
آمپول دیفن هیدرامین 50 م گ / 1 م ل 10 ع DIPHENHYDRAMINE HCL 50MG/1ML AMP -
آمپول دیکاترو(آتروپین)0.5م گ10ع ATROPINE SULFATE 0.5MG/1ML AMP 1)براديكاردي علامتي و برادي آريتمي 2)پادزهر مسموميت با حشره كش هاي مهاركننده كولين استراز
آمپول دیکلورین (دیکلوفناک)75 م گ 3 م ل 10 ع DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP -
آمپول دیکلوژین (دیکلوفناک سدیم) 75 م گ /3 م ل10ع DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP 1)استئوآرتريت 2)آرتريت روماتوئيد
آمپول رانیتیدین 2م ل 50م گ 10ع - -
آمپول رانیتیدین 50م گ /2 م ل 10ع RANITIDINE 50MG/2ML AMP 1)درمان كوتاه مدت زخم معده و دوازدهه 2)پيشگيري از زخم گوارشي
آمپول رانیتیدین 50م گ/م ل ، 2 م ل 10ع RANITIDINE 50MG/2ML AMP -