جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص فولیک اسید 1 م گ 100 ع (مناقصه ای) FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 100ع FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 100ع FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 250 ع FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 5 م گ 100ع FOLIC ACID 5MG TAB -
قرص فکتیو ( جمی فلوکساسین) 320 م گ 5 ع FACTIVE (GEMIFLOXACIN) 320MG TAB - دريافت فايل
قرص فکتیو (جمی فلوکساسین) 320 م گ 5 ع FACTIVE (GEMIFLOXACIN) 320MG TAB -
قرص فکسوتد( فکسوفنادین) 120 م گ 100 ع FEXOFENADINE 120MG TAB تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن
قرص فکسوفنادین 60 م گ 30 ع FEXOFENADINE 60MG TAB -
قرص فکسوفنادین 60 م گ 50 ع FEXOFENADINE 60MG TAB -
قرص فکسوفنادین 60م گ 100 ع FEXOFENADINE 60MG TAB در درمان علائم انواع حساسيت (آبريزش بيني،عطسه،خارش گلو) دريافت فايل
قرص فکسیگرا(فکسوفنادین)120م گ 30ع FEXIGRA (FEXOFENADINE) 120MG TAB تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن دريافت فايل
قرص فکسیگرا(فکسوفنادین)180 م گ 30 ع FEXIGRA (FEXOFENADINE) 180MG TAB تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن دريافت فايل
قرص فیناستراید 1م گ30ع FINASTERIDE 1MG TAB -
قرص فیناستراید 5م گ 30ع FINASTERIDE 5MG TAB -
قرص فیناید(فیناستراید)1م گ 30ع FINIDE (FINASTERIDE) 1MG TAB -
قرص فیناید(فیناستراید)5م گ 30ع FINIDE (FINASTERIDE) 5MG TAB -
قرص فینپشیا(فیناستراید) 1 م گ 100 ع FINPECIA (FINASTERIDE) 1MG TAB 1)درمان علائم هيپرپلازي پروستات 2)درمان ريزش موي مردان
قرص فینپشیا(فیناستراید)1م گ100ع FINPECIA (FINASTERIDE) 1MG TAB 1)درمان علائم هيپرپلازي پروستات 2)درمان ريزش موي مردان
قرص گاسترودین 50ع GASTRODIN® TAB -