جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص فنازوپریدین 100 م گ 100ع PHENAZOPYRIDINE HCL 100MG TAB -
قرص فنوباربیتال 100 م گ 100 ع PHENOBARBITAL 100MG TAB -
قرص فنوباربیتال 15 م گ 100 ع PHENOBARBITAL 15MG TAB -
قرص فنوباربیتال 60 م گ 100ع PHENOBARBITAL 60MG TAB -
قرص فنوباربیتال100م گ100ع PHENOBARBITAL 100MG TAB -
قرص فنوباربیتال15م گ100ع PHENOBARBITAL 15MG TAB -
قرص فنی توئین کامپاند 100ع PHENYTOIN COMPOUND TAB -
قرص فورابن(فورازولیدون) 100ع FURABEN (FURAZOLIDONE) 100MG TAB -
قرص فورت گریفن(روز و شب) 60 ع FORTE GRIPHEN (ADULT COLD PREPARATION 5&7) TAB -
قرص فوروزماید 40 م گ 100 ع FUROSEMIDE 40MG TAB -
قرص فوزامکس(آلندرونیت سدیم) 70 م گ 4 ع FOSAMAX (ALENDRONATE SODIUM) 70MG TAB سرطان ، انواع لوسمي و لنفوماي غير هوكچين
قرص فولیدار(کلسیم فولینات)15م گ30ع FOLIDAR (CALCIUM FOLINATE) 15MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 100 ع (مناقصه ای) FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 100ع FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 100ع FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 250 ع FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 5 م گ 100ع FOLIC ACID 5MG TAB -
قرص فکتیو ( جمی فلوکساسین) 320 م گ 5 ع FACTIVE (GEMIFLOXACIN) 320MG TAB - دريافت فايل
قرص فکتیو (جمی فلوکساسین) 320 م گ 5 ع FACTIVE (GEMIFLOXACIN) 320MG TAB -
قرص فکسوتد( فکسوفنادین) 120 م گ 100 ع FEXOFENADINE 120MG TAB تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن