جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص سیالیس(تادالافیل) 20م گ 4ع CIALIS (TADALAFIL) 20MG TAB -
قرص سیپروترون استات 50م گ 50ع CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB -
قرص سیپروترون کامپاند 21ع CYPROTERONE COMPOUND TAB -
قرص سیپروفلوکساسین 250م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB -
قرص سیپروفلوکساسین 500م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB -
قرص سیپروهپتادین 100ع CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB -
قرص سیپروهپتادین 4م گ 100ع CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB -
قرص سیپروهپتادین4م گ 100ع CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB -
قرص سیتالوتد (سیتالوپرام ) 40 م گ 20ع CITALOTED (CITALOPRAM HBR) 40MG FC TAB -
قرص سیتالوتد(سیتالوپرام) 20م گ 20ع CITALOTED (CITALOPRAM HBR) 20MG FC TAB -
قرص سیتوگان(مایکوفنولات) 500م‌گ 50ع CITOGAN (MYCOPHENOLATE MOFETIL) 500MG TAB -
قرص سیردالود(تیزانیدین)30ع SIRDALUD (TIZANIDINE) 4MG TAB -
قرص سیستون 60 ع CYSTONE -
قرص سیفروپکس ( پرامیپکسول ) 0.7 م گ 30 ع SIFROPEX (PRAMIPEXOLE) 0.7MG TAB -
قرص سیفروپکس ( پرامیپکسول) 0.18 م گ 30 ع SIFROPEX (PRAMIPEXOLE) 0.18MG TAB -
قرص سیفرول 0.18م گ 30ع SIFROL (PRAMIPEXOLE) 0.18MG TAB درمان بيماري پاركينسون در شروع درمان و درمان نگه دارنده
قرص سیفرول 0.7م گ 30ع SIFROL (PRAMIPEXOLE) 0.7MG TAB درمان بيماري پاركينسون در شروع درمان و درمان نگه دارنده
قرص سیلدنافیل 50م گ 5ع SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB -
قرص سیمواستاتین 20م گ 30 ع SIMVASTATIN 20MG TAB -
قرص سیناریزین 25م گ 100 ع CINNARIZINE 25MG TAB -