جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص گلوتازون(پیوگلوتازون)30م گ 30ع GLUTAZONE (PIOGLITAZONE) 30MG TAB -
قرص گلوتازون(پیوگلوتازون)45م گ 30ع GLUTAZONE (PIOGLITAZONE) 45MG TAB -
قرص گلوکزامین کندرویتین900م گ 60ع GLUCOSAMINE CHONDROITIN 500/400MG CAP -
قرص گلوکزامین،کندروتئین سولفات،ام اس ام سوپرنچرال 60 ع - -
قرص گلوکزامین+کندروئیتین 60 ع ناترول - -
قرص گلوکوجین30ع GLUCOGIN TAB استئوآرتريت،بهبود درد مفاصل دريافت فايل
قرص گلوکوفاژ (متفورمین) 1000م گ 30ع GLUCOPHAGE (METFORMIN HCL) 1000MG TAB -
قرص گلوکوفاژ 1000 م گ 30 ع GLUCOPHAGE (METFORMIN HCL) 1000MG TAB -
قرص گلوکوفاژ 500 م گ 100 ع GLUCOPHAGE (METFORMIN HCL) 500MG TAB -
قرص گلی بن کلامید 5 م گ 100 ع GLIBENCLAMIDE 5MG TAB -
قرص گلی کلازید 80 م گ 28ع GLICLAZIDE 80MG TAB -
قرص گلی کلازید 80 م گ 60 ع GLICLAZIDE 80MG TAB -
قرص گلیبوتکس(گلی بن کلامید)5م گ100ع GLIBOTEX (GLIBENCLAMIDE) 5MG TAB -
قرص گلیتوز(پیوگلیتازون)15 م گ30ع GLITOZ (PIOGLITAZONE) 15MG TAB -
قرص گلیتوز(پیوگلیتازون)30 م گ30ع GLITOZ (PIOGLITAZONE) 30MG TAB -
قرص گلیتوز(پیوگلیتازون)45م گ30ع GLITOZ (PIOGLITAZONE) 45MG TAB -
قرص گلیکلازاید 80 م گ 30ع GLICLAZIDE 80MG TAB -
قرص گوترون 5 م گ 50 ع GUTRON (MIDODRIN HCL) 5MG TAB -
قرص لازیکس 40 م گ 12 ع LASIX (FUROSEMIDE) 40MG TAB -
قرص لازیکس 40 م گ 12 ع LASIX (FUROSEMIDE) 40MG TAB -