جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص الانزاپین 5 م گ 100ع OLANZAPINE 5MG TAB -
قرص الیرون (دفرازیروکس ) 500 م گ 30 ع ELIRON (DEFERASIROX) 500MG TAB ضد بارداري درمان خونريزي ناشي از اختلال كاركرد رحم و درمان كيست تخمدان
قرص الیوم ـاس 50 ع ALLIUM-S® TAB -
قرص امانرا(اس امپرازول) 20 م گ 28 ع EMANERA (ESOMEPRAZOLE) 20MG TAB - دريافت فايل
قرص امانرا(اس امپرازول)40 م گ 28 ع EMANERA (ESOMEPRAZOLE) 40MG TAB - دريافت فايل
قرص امند 80 م گ ، 125 م گ 3 ع EMEND (APREPITANT) 125/80/80MG CAP -
قرص انارزین (اگزمستان) 25 م گ 30 ع ENAROZIN (EXEMESTANE) 25MG TAB -
قرص انالاپریل مالئات 20 م گ 100ع ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB -
قرص انالاپریل مالئات 5 م گ 100ع ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB -
قرص انالاپریل10م گ100ع ENALAPRIL MALEATE 10MG TAB -
قرص انالاپریل20م گ100ع ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB -
قرص انالاپریل5م گ100ع ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB -
قرص انانزیم(دایجستیو)100ع ONANZIM (DIGESTIVE) EC TAB -
قرص اورپ فورت(پیموزاید)4 م گ 20ع ORAP FORTE (PIMOZIDE) 4MG TAB درمان جنون و بيماري تيك دريافت فايل
قرص اولترالیکوپن 30ع - -
قرص اووسیس (لونورژسترول) 1.5 م گ 1 ع OVOCEASE (LEVONORGESTREL) 1.5MG TAB -
قرص اووسیس (لونورژسترول) 0.75 م گ 2ع OVOCEASE (LEVONORGESTREL) 0.75MG TAB -
قرص اووسیس (لونورژسترول)0.75 م گ 2ع 10 بلیستر OVOCEASE (LEVONORGESTREL) 0.75MG TAB -
قرص اوکسی متولون 50 م گ 100ع OXYMETHOLONE 50MG TAB -
قرص اویستا (رالوکسیفن) 60 م گ 28 ع EVISTA (RALOXIFEN) 60 MG TAB -