جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص اکوئین 0.625 م گ 98ع EQUIN (CONJUGATED ESTROGENS) 0.625MG TAB -
قرص اکویین 1.25م گ 98ع EQUIN (CONJUGATED ESTROGENS) 1.25MG TAB -
قرص ای سی سی(استیل سیستئین)200م گ20ع ACC (ACETYLCYSTEINE) 200MG TAB به عنوان داروي خلط آور و رقيق كننده ترشحات تنفسي در بيماران با مشكلات تنفسي
قرص ایبو پروفن400م گ100ع IBUPROFEN 400MG TAB -
قرص ایبوپروفن 200 م گ 100 ع IBUPROFEN 200MG TAB -
قرص ایبوپروفن 400م گ 100ع IBUPROFEN 400MG TAB -
قرص ایبوپروفن400م گ 100ع IBUPROFEN 400MG TAB -
قرص ایزورباید (ایزوسوربایددی نیترات) 10م گ100ع ISORBIDE (ISOSORBIDE DINITRATE) 10MG TAB -
قرص ایزوسورباید 10م گ100ع ISOSORBIDE DINITRATE 10MG TAB -
قرص ایزوکسوپرین 10م گ 100ع ISOXSUPRINE HCL 10MG TAB -
قرص ایماتینیب 100م‌گ 30ع IMATINIB MESYLATE 100MG TAB -
قرص ایموران 50 م گ 100 ع IMURAN (AZATHIOPRINE) 50MG TAB -
قرص ایمی پرامین 10 م گ 100ع IMIPRAMINE HCL 10MG TAB -
قرص ایمی پرامین 25 م گ 100 ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB -
قرص ایمی پرامین10م گ100ع IMIPRAMINE HCL 10MG TAB -
قرص ایمی پرامین25م گ100ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB -
قرص ایندومترین 100 م 21 ع ENDOMETRIN (PROGESTERONE) 100MG VAG TAB -
قرص اینوسترال(سرترالین)100م گ 50ع INOSTRAL (SERTRALINE HCL) 100MG TAB درمان افسردگي،اختلال وسواس اجباري ، اضطراب اجباري دريافت فايل
قرص اینوسترال(سرترالین)50م گ 50ع INOSTRAL (SERTRALINE HCL) 50MG TAB درمان افسردگي،اختلال وسواس اجباري ، اضطراب اجباري دريافت فايل
قرص ایکس اید 60 ع - -