جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص ایبوپروفن400م گ 100ع IBUPROFEN 400MG TAB -
قرص ایزورباید (ایزوسوربایددی نیترات) 10م گ100ع ISORBIDE (ISOSORBIDE DINITRATE) 10MG TAB -
قرص ایزوسورباید 10م گ100ع ISOSORBIDE DINITRATE 10MG TAB -
قرص ایزوکسوپرین 10م گ 100ع ISOXSUPRINE HCL 10MG TAB -
قرص ایماتینیب 100م‌گ 30ع IMATINIB MESYLATE 100MG TAB -
قرص ایموران 50 م گ 100 ع IMURAN (AZATHIOPRINE) 50MG TAB -
قرص ایمی پرامین 10 م گ 100ع IMIPRAMINE HCL 10MG TAB -
قرص ایمی پرامین 25 م گ 100 ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB -
قرص ایمی پرامین10م گ100ع IMIPRAMINE HCL 10MG TAB -
قرص ایمی پرامین25م گ100ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB -
قرص ایندومترین 100 م 21 ع ENDOMETRIN (PROGESTERONE) 100MG VAG TAB -
قرص اینوسترال(سرترالین)100م گ 50ع INOSTRAL (SERTRALINE HCL) 100MG TAB درمان افسردگي،اختلال وسواس اجباري ، اضطراب اجباري دريافت فايل
قرص اینوسترال(سرترالین)50م گ 50ع INOSTRAL (SERTRALINE HCL) 50MG TAB درمان افسردگي،اختلال وسواس اجباري ، اضطراب اجباري دريافت فايل
قرص ایکس اید 60 ع - -
قرص باکلوفن 25م گ100ع BACLOFEN 25MG TAB -
قرص باکلوفن10م گ100ع BACLOFEN 10MG TAB -
قرص بایوگایا(لاکتوباسیلوس روتری)30 ع BIOGAIA® CHEWABLE TAB -
قرص بایکالوتامید 50 م گ 30 ع BICALUTAMIDE 50MG TAB -
قرص بتاسرک(بتاهیستین) 8 م گ 100 ع BETASERC (BETAHISTINE) 2HCL 8MG TAB -
قرص بتامتازون 0.5 م گ 100ع BETAMETHASONE 0.5 MG TAB -