جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص پین لاک (کتورولاک) 10 م گ 20 ع PAINLAC (KETOROLAC) 10MG TAB -
قرص پیوگلیتازون 15 م گ 30 ع PIOGLITAZONE 15MG TAB -
قرص پیوگلیتازون 30 م گ 30 ع PIOGLITAZONE 30MG TAB -
قرص پیوگلیتازون 45 م گ 30 ع PIOGLITAZONE 45MG TAB -
قرص تئولیت (تئوفیلین) اس آر 200 م گ 100 ع THEOLITE (THEOPHYLLINE) 200MG RET TAB -
قرص تادالافیل 20 م گ 4ع TADALAFIL 20MG TAB -
قرص تارسوا 100 م گ 30 ع TARCEVA (ERLOTINIB) 100MG TAB - دريافت فايل
قرص تارسوا 150 م گ 30 ع TARCEVA (ERLOTINIB) 150MG TAB -
قرص تارسوا 150 م گ 30 ع TARCEVA (ERLOTINIB) 150MG TAB -
قرص تامبوکور(فلیکاینید)100م گ 60 ع TAMBOCOR (FLECAINIDE) 100MG TAB -
قرص تامبوکور(فلیکاینید)100م گ 60ع TAMBOCOR (FLECAINIDE) 100MG TAB - دريافت فايل
قرص تاوانکس ( لووفلوکساسین) 500 م گ 5 ع TAVANEX (LEVOFLOXACIN) 500MG TAB - دريافت فايل
قرص تاوانیک(لووفلوکساسین) 500 م گ 7 ع TAVANIC (LEVOFLOXACIN) 500MG -
قرص تاینی فن (استامینوفن)160 م گ 20 ع TINYPHEN (ACETAMINOPHEN) 160MG DISPERSIBLE TAB -
قرص تاینی فن 125 م‌گ 25ع TINYPHEN (ACETAMINOPHEN) 125MG ORAL DISINTEGRATING TAB -
قرص تاینی فن 160 م‌گ 20ع TINYPHEN (ACETAMINOPHEN) 160MG DISPERSIBLE TAB -
قرص تاینی فن 80 م گ 30ع TINYPHEN (ACETAMINOPHEN 80MG DISPERSIBLE) TAB -
قرص تاینی فن(استامینوفن) 125 م گ 25 ع TINYPHEN (ACETAMINOPHEN) 125MG ORAL DISINTEGRATING TAB -
قرص تاینی فن(استامینوفن) 80 م گ 30ع TINYPHEN (ACETAMINOPHEN 80MG DISPERSIBLE) TAB -
قرص تترابنازین25 م گ 30ع TETRABENAZINE 25MG TAB -