جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص اکتوفن اکسترا(استامینوفن 500/کافئین 65) 20 ع ACTOFEN EXTRA (ACETAMINOPHEN/CAFFEINE) 500/65MG TAB -
قرص اکتولول(آتنولول) 100 م گ 30 ع ACTOLOL (ATENOLOL) 100MG TAB -
قرص اکتولول(آتنولول) 50 م گ 30 ع ACTOLOL (ATENOLOL) 50MG TAB -
قرص اکتوکلد(سرماخوردگی) 30 ع ACTOCOLD (ADULT COLD PREPARATION-7) TAB -
قرص اکس کاربازپین 150 م گ 100 ع OXCARBAZEPINE 150MG TAB -
قرص اکس کارپین(اکس کاربازپین) 150م گ100ع OXCARPIN (OXCARBAZEPINE) 150MG TAB -
قرص اکسی بوتینین 5 م گ 100 ع OXYBUTYNIN CHLORIDE 5MG TAB -
قرص اکسی بوتینین 5 م گ 100ع OXYBUTYNIN CHLORIDE 5MG TAB -
قرص اکسی بوتینین 5 م گ 50 ع OXYBUTYNIN CHLORIDE 5MG TAB -
قرص اکسی پرام (سیتالوپرام)20م گ30ع EXIPRAM (CITALOPRAM HBR) 20MG FC TAB -
قرص اکسیدرین ( استامینوفن 250 م گ کافئین 65 م گ آسپرین 250 م گ ) 50 ع EXCEDRIN (ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/ASA) 250/65/250MG TAB -
قرص اکسیژر (اکس کاربازپین)300 م گ 50ع OXIZUR (OXCARBAZEPINE) 300MG TAB درمان صرع پارشيال بزرگسالال و كودكان4 تا 16 سال ،درمان اختلال دو قطبي
قرص اکوئین 0.625 م گ 98ع EQUIN (CONJUGATED ESTROGENS) 0.625MG TAB -
قرص اکویین 1.25م گ 98ع EQUIN (CONJUGATED ESTROGENS) 1.25MG TAB -
قرص ای سی سی(استیل سیستئین)200م گ20ع ACC (ACETYLCYSTEINE) 200MG TAB به عنوان داروي خلط آور و رقيق كننده ترشحات تنفسي در بيماران با مشكلات تنفسي
قرص ایبو پروفن400م گ100ع IBUPROFEN 400MG TAB -
قرص ایبوپروفن 200 م گ 100 ع IBUPROFEN 200MG TAB -
قرص ایبوپروفن 400م گ 100ع IBUPROFEN 400MG TAB -
قرص ایبوپروفن400م گ 100ع IBUPROFEN 400MG TAB -
قرص ایزورباید (ایزوسوربایددی نیترات) 10م گ100ع ISORBIDE (ISOSORBIDE DINITRATE) 10MG TAB -