جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
آمپول جنتادیک(جنتامایسین) 40م گ 10ع GENTADIC (GENTAMICIN) 40MG/1ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
آمپول جنتادیک(جنتامایسین)20م گ 10ع GENTAMICIN 20MG 2ML 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
آمپول جنتادیک(جنتامایسین)80 م گ 10ع GENTADIC (GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
آمپول جنتادیک(جنتامایسین)80م گ100ع GENTADIC (GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
آمپول جنتامایسین 20م گ 100ع GENTAMICIN 20MG AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
آمپول جنتامایسین 20م گ 10ع GENTAMICIN 20MG AMP -
آمپول جنتامایسین 40م گ 100ع GENTAMICIN 40MG AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
آمپول جنتامایسین 80 م گ 100ع GENTAMICIN 80MG AMP -
آمپول جنتامایسین40م گ10ع GENTAMICIN 40MG AMP -
آمپول جنتامایسین80 م گ10ع GENTAMICIN 80MG AMP -
آمپول خوراکی ال-کارنیتین 10ع L-CARNITINE 1G ORAL VIAL در درمان كمبود كارنيتين و درمان كمكي در بيماريهاي قلب و از بين بردن چربي زائد بدن
آمپول دالادیک (کلیندامایسین)300 م گ 10 ع DALADIC (CLINDAMYCIN PHOSPHATE) 300MG/2ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
آمپول دالادیک(کلیندامایسین)300م گ5ع DALADIC (CLINDAMYCIN PHOSPHATE) 300MG/2ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
آمپول دالادیک(کلیندامایسین)600م گ5ع DALADIC (CLINDAMYCIN PHOSPHATE) 600MG/4ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
آمپول دپاکین (والپروات سدیم) 400م گ/ 4م‌ل 4ع DEPAKINE (VALPROATE SODIUM) 400MG INJ -
آمپول دگزادیک (دگزامتازون)8م گ10ع DEXADIC (DEXAMETHASONE) 8MG/2ML AMP ادم مغزي،حالات التهابي،شوك،نارسايي غده فوق كليوي
آمپول دگزادیک(دگزامتازون)8م گ 100ع DEXADIC (DEXAMETHASONE) 8MG/2ML AMP ادم،حالات التهابي،شوك
آمپول دمتیک(متوکلوپرامید) 10 م گ/2 م ل100 ع DEMETIC (METOCLOPRAMIDE) 10MG/2ML AMP 1)جلوگيري يا كاهش تهوع واستفراغ ناشي از شيمي در ماني 2)جهت تسهيل لوله گذاري در روده كوچك
آمپول دمیترون (اندانسترون ) 4 م گ/2 م ل 5ع DEMITRON (ONDANSETRON HCL) 4MG/2ML AMP جلوگيري از تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني
آمپول دوبوتامین 12.5 م گ/ م ل * 20 م ل 1 ع DOBUTAMINE 250MG/20ML INJ -