جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
آمپول ترامادول 50 م گ 5 ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP -
آمپول ترامادول 50م‌‍‌گ/1م‌ل 10ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP -
آمپول ترامادول 50م‌گ/1م‌ل 5ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP - دريافت فايل
آمپول ترانگزیپ(ترانگزامیک)500م گ5ع TRANEXIP (TRANEXAMIC ACID) 500MG/5ML AMP در پيشگيري و درمان خونريزي در موارد بعد از جراحي ،كشيدن دندان و تروما به ويژه در بيماران هموفيلي دريافت فايل
آمپول تری فلوئو پرازین 1م‌گ/1م‌ل 10ع TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP - دريافت فايل
آمپول تری فلوزیک(تری فلوپرازین)1م گ10ع TRIFLUZIC (TRIFLUOPERAZINE) 1MG/1ML AMP اسكيزوفرني و ساير اختلالات سايكوتيك
آمپول تریام هگزال 40 م گ 10 ع TRIAMHEXAL (TRIAMCINOLONE ACETONIDE) 40MG/1ML AMP درمان التهاب شديد يا سركوب سيستم ايمني
آمپول تریامسینولون 40 م گ /1 م ل 5 ع TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP درمان التهاب شديد يا سركوب سيستم ايمني
آمپول تریامسینولون 40م‌گ/1م‌ل 1 ع TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP -
آمپول تریامسینولون 40م‌گ/1م‌ل 10ع TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP -
آمپول تریامسینولون40 م گ10ع TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP درمان التهاب شديد يا سركوب سيستم ايمني
آمپول تستوسترون 250 م گ 10 ع TESTOSTRONE ENANTATE 250MG/1ML AMP -
آمپول تستوسترون انانتات 100م گ10ع TESTOSTRONE ENANTATE 100MG/1ML AMP 1)كم كاري غدد جنسي در مردان 2)تاخير بلوغ در پسران 3)سرطان غير قابل جراحي پستان
آمپول تستوسترون انانتات 250م گ10ع TESTOSTRONE ENANTATE 250MG/1ML AMP 1)كم كاري غدد جنسي در مردان 2)تاخير بلوغ در پسران 3)سرطان غير قابل جراحي پستان
آمپول تیدی کولین 250م گ 10ع TIDICOLIN (CITICOLINE SODIUM) 250MG/2ML AMP 1)مرحله حاد آسيب عروق مغزي 2)درمان عواقب ناشي از ضربه مغزي
آمپول جنتادیک(جنتامایسین) 40م گ 10ع GENTADIC (GENTAMICIN) 40MG/1ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
آمپول جنتادیک(جنتامایسین)20م گ 10ع GENTAMICIN 20MG 2ML 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
آمپول جنتادیک(جنتامایسین)80 م گ 10ع GENTADIC (GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
آمپول جنتادیک(جنتامایسین)80م گ100ع GENTADIC (GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن
آمپول جنتامایسین 20م گ 100ع GENTAMICIN 20MG AMP 1)عفونت هاي وخيم 2)مننژيت 3)پيشگيري از آندوكارديت در جراحي 4)بيماري التهابي لگن