جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سوسپانسیون آسماویت 1 ع Asmavit -
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس با طعم میوه 240م ل1 ع ALUMINIUM MGS SUSP -
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس با طعم توت فرنگی240م ل 1 ع ALUMINIUM MGS SUSP -
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس با طعم نعنا لیمو 240م ل 1 ع ALUMINIUM MGS SUSP -
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس240م گ 1ع ALUMINIUM MGS SUSP -
سوسپانسیون آمپی سیلین 125م گ 1ع AMPICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP -
سوسپانسیون آمپی سیلین 250م گ 1ع AMPICILLIN 250MG SUSP -
سوسپانسیون آمپیرال (آمپی سیلین) 250 م گ1ع AMPIRAL (AMPICILLIN) 250MG SUSP -
سوسپانسیون آموراکس (آموکسی سیلین) 200 م گ1ع AMORAX (AMOXICILLIN) 200MG/5ML 70ML POW SUSP -
سوسپانسیون آموراکس (آموکسی سیلین) 400 م گ1ع AMORAX (AMOXICILLIN) 400MG/5ML 70ML POW SUSP -
سوسپانسیون آموراکس 250 م گ/ 5 م ل 1 ع AMORAX (AMOXICILLIN) 250MG/5ML 100ML POW SUSP -
سوسپانسیون آموراکس(آموکسی سیلین) 125 م گ 1 ع AMORAX (AMOXICILLIN) 125MG/5ML 100ML POW SUSP -
سوسپانسیون آموکسی سیلین 125م گ1ع AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP -
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250م گ 1ع AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP -
سوسپانسیون اریترومایسین 200 م گ 1 ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP -
سوسپانسیون اریترومایسین200م گ/5 م ل1ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP -
سوسپانسیون استنشاقی پالمیکورت 0.25 م گ 20ع PULMICORT (BUDESONIDE) 0.5MG/2ML NEBULISING SUSPENSION -
سوسپانسیون استنشاقی پالمیکورت 0.5 م گ 20ع PULMICORT (BUDESONIDE) 1MG/2ML NEBULISING SUSPENSION -
سوسپانسیون ایبوپروفن 100 م گ/5 م ل اع IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP -
سوسپانسیون ایبوپروفن 120 م ل IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP -