جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سرنگ آماده تزریق رولکسان(انوکساپارین سدیم) 6000 واحد 1 ع ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق گاردیکس-سول 1.5 گ 1 ع Guardix-SOL 1.5G PREFILLED SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق گاردیکس-سول 5 گ 1 ع Guardix-SOL 5G PREFILLED SYRINGE - دريافت فايل
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس (انوکساپارین) 20م گ(2000) واحد 6ع LUPENOX [ENOXAPARIN 100MG/ML (2,000 U)] 0.2ML SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس (انوکساپارین) 20م گ(2000) واحد 6ع LUPENOX [ENOXAPARIN 100MG/ML (2,000 U)] 0.2ML SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس (انوکساپارین) 40 م گ (4000) واحد 6 ع LUPENOX (ENOXAPARIN) 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس(انوکساپارین) 40 م گ 0.4 م ل 6 ع LUPENOX (ENOXAPARIN) 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس(انوکساپارین) 60 م گ 0.6 م ل 6 ع LUPENOX [ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U)] 0.6ML SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس(انوکساپارین) 60 م گ/ 0/6 م ل(6000 واحدی) 6ع LUPENOX [ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U)] 0.6ML SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق نئوپوژن(فیلگراستیم) 30 میلی واحد 0.5 م ل 5ع NEUPOGEN [FILGRASTIM(GCSF)] 300MCG/0.5ML INJ -
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین (انوکساپارین)60 م گ 10ع NOXPRIN (ENOXAPARIN) 100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین(انوکساپارین)40 م گ 10ع NOXPRIN (ENOXAPARIN) 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق نوپوگراستیم (جی سی اس اف) 300 م ک گ/ م ل 1 ع NEUPOGRASTIM (GCSF) 300MCG/ML INJ -
سرنگ آماده تزریق هیالوران هگزال 1 ع HYALURON HEXAL® 20MG/2ML SYRINGE -
سرنگ آماده تزریق واریوپپتیل 0/1 م گ 2 ع VARIOPEPTYL (TRIPTORELIN ACETATE) 95.6MCG INJECTION - دريافت فايل
سرنگ انسولین 1ع - -
سرنگ انسولین 1ع جی 29 - -
سرنگ انسولین 100ع - -
سرنگ انسولین آیمد دو قطعه ای 1ع - -
سرنگ انسولین ای تی پی 10 ع - -