جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سرنگ انسولین ای تی پی 10 ع - -
سرنگ انسولین تریمد سه قطعه ای 1ع - -
سرنگ انسولین کادی ام باسوزن30-10ع - -
سرنگ اویترل 250 م ک گ 1ع OVITRELLE (CHORIO GONADOTROPIN ALFA) 250MCG/0.5ML SOL FOR INJ در درمان نازايي
سرنگ اویترل 250م ک گ 0.5م ل1ع OVITRELLE (CHORIO GONADOTROPIN ALFA) 250MCG/0.5ML SOL FOR INJ درمان نازايي به خصوص در زنان تحت درمان با روش هاي آزمايشگاهي نهان بيضگي و افزايش تعداد اسپرم در مردان
سرنگ اکتوژن 10000 واحد 1 ع ACTOGEN (ERYTHROPOIETIN) 10000 IU/0.5ML SYRINGE -
سرنگ اکتوژن 2000 واحد 1 ع ACTOGEN (ERYTHROPOIETIN) 2000 U/0.5ML SYRINGE -
سرنگ اکتوژن 4000 واحد 1 ع ACTOGEN (ERYTHROPOIETIN) 4000 U/0.5ML SYRINGE -
سرنگ اکتوستیم 1 ع OCTOSTIM (DESMOPRESSIN ACETATE) 15MCG/ML AMP -
سرنگ تزریق گونادوپین( فولیتروپین ) پی اف اس 75واحدی 5 ع GONADOPIN PFS (FOLITROPIN) 75IU INJ - دريافت فايل
سرنگ حاوی نئوپوژن 1ع NEUPOGEN [FILGRASTIM(GCSF)] 300MCG/0.5ML INJ كاهش موارد بروز نوتروپني و مدت آن در بيما ران تحت شيمي درماني ، درمان نوتروپني مزمن شديد در كودكان ويا افراد بزرگسال،درمان نوتروپني مقاوم در بيماران مبتلا به ايدز دريافت فايل
سرنگ روگام 300 م ک گ 1 ع RHOGAM (ANTI- D IMMUNE GLOBULIN) 300 MCG INJ -
سرنگ سها 2 سی سی 1ع - -
سرنگ سها 2 سی سی 1ع - -
سرنگ سها 5 سی سی 1 ع - -
سرنگ سها 5 سی سی 1ع - -
سرنگ سوسپانسیون آماده تزریق لوپرومر 7/5 م گ 1 ع LEUPROMER (LEUPRORELIN ACETATE) 7.5MG INJ -
سرنگ گاواژ سه قطعه ای 1ع - -
سرنگ لوورلاک 2 سی سی 100 ع - -
سرنگ لوورلاک 5 سی سی 100 ع - -