جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
سرنگ اکتوژن 2000 واحد 1 ع ACTOGEN (ERYTHROPOIETIN) 2000 U/0.5ML SYRINGE -
سرنگ اکتوژن 4000 واحد 1 ع ACTOGEN (ERYTHROPOIETIN) 4000 U/0.5ML SYRINGE -
سرنگ اکتوستیم 1 ع OCTOSTIM (DESMOPRESSIN ACETATE) 15MCG/ML AMP -
سرنگ تزریق گونادوپین( فولیتروپین ) پی اف اس 75واحدی 5 ع GONADOPIN PFS (FOLITROPIN) 75IU INJ - دريافت فايل
سرنگ حاوی نئوپوژن 1ع NEUPOGEN [FILGRASTIM(GCSF)] 300MCG/0.5ML INJ كاهش موارد بروز نوتروپني و مدت آن در بيما ران تحت شيمي درماني ، درمان نوتروپني مزمن شديد در كودكان ويا افراد بزرگسال،درمان نوتروپني مقاوم در بيماران مبتلا به ايدز دريافت فايل
سرنگ روگام 300 م ک گ 1 ع RHOGAM (ANTI- D IMMUNE GLOBULIN) 300 MCG INJ -
سرنگ سها 2 سی سی 1ع - -
سرنگ سها 2 سی سی 1ع - -
سرنگ سها 5 سی سی 1 ع - -
سرنگ سها 5 سی سی 1ع - -
سرنگ سوسپانسیون آماده تزریق لوپرومر 7/5 م گ 1 ع LEUPROMER (LEUPRORELIN ACETATE) 7.5MG INJ -
سرنگ گاواژ سه قطعه ای 1ع - -
سرنگ لوورلاک 2 سی سی 100 ع - -
سرنگ لوورلاک 5 سی سی 100 ع - -
سرنگ ناکسپرین (انوکساپارین) 20 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (2,000 U)] 0.2ML SYRINGE -
سرنگ ناکسپرین (انوکساپارین) 40 م گ 10 ع NOXPRIN (ENOXAPARIN) 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE -
سرنگ ناکسپرین (انوکساپارین) 60 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U)] 0.6ML SYRINGE -
سرنگ ناکسپرین (انوکساپارین) 80 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (8,000 U)] 0.8ML SYRINGE -
سرنگ نوکسپرین ( انوکساپارین ) 60 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U)] 0.6ML SYRINGE - دريافت فايل
سرنگ نوکسپرین ( انوکساپارین ) 80 م گ 10 ع NOXPRIN [ENOXAPARIN 100MG/ML (8,000 U)] 0.8ML SYRINGE -