جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
دستکش معاینه وینیل ایزومد سایز متوسط 100ع - -
دستکش معاینه وینیل ایزومد سایز بزرگ 100ع - -
دستکش معاینه وینیل ایزومد سایز کوچک 100ع - -
دستکش معاینه وینیل برتر بزرگ 100ع - -
دستکش معاینه وینیل برتر متوسط 100ع - -
دستکش معاینه وینیل برتر کوچک 100ع - -
دستکش معاینه وینیل نوا متوسط100 ع - -
دوش واژینال لاواندا فلوراژین 1 ع FLORAGYN® LAVANDA VAGINALE SOLUTION -
دوش واژینال لاواندا فلوراژین 5 ع FLORAGYN® LAVANDA VAGINALE SOLUTION -
دیسک سرتاید 250 م ک گ 1 ع SERETIDE DISKUS (SALMETEROL+FLUTICASONE) 50/250 MCG/DOSE DISC RESP -
دیسک سرتاید 500 م ک گ 1 ع SERETIDE DISKUS (SALMETEROL+FLUTICASONE) 50/500 MCG/DOSE DISC RESP -
دیسک سروتاید 500 م 1 ع SERETIDE DISKUS (SALMETEROL+FLUTICASONE) 50/500 MCG/DOSE DISC RESP -
دیسک فلیکسوتاید ( فلوتیکازون ) 250 م ک گ 1 ع FLIXOTIDE (FLUTICASONE) 250MCG/DOSE 60DOSE SPRAY -
روغن بدن یوروویتال 250 م ل 1 ع Baby body oil 250ml -
روغن ماهی تصفیه شده سالج 125م ل1ع FISH OIL SALEJ 125 ML -
زیرانداز بیمار نوا 10ع - -
ژل پیور بانوان بطری 100 میلی یاسمن 1ع WOMEN PURE GEL 100 ML -
ژل پیور بانوان بطری 100 میلی ریشه شیرین بیان1ع WOMEN PURE GEL 100 ML -
ژل آداپالن 0.1% 30 گ 1 ع ADAPALENE 0.1% 30G GEL -
ژل آداپالن(آکنوپال) 30 گ 1 ع ACNOPAL (ADAPALENE) 0.1% 30G GEL -