جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)480 م گ 10 ع COTRIM (CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP 1)عفونت مجاري ادراري 2)عفونت گوش مياني 3)توكسوپلاسموز 4)اسهال مسافران
آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)480م گ5ع COTRIM (CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP 1)عفونت مجاري ادراري 2)عفونت گوش مياني 3)توكسوپلاسموز 4)اسهال مسافران
آمپول کوراگون 500م گ5000واحدی1ع CHORAGON (CHORIONIC GONADOTROPHIN - HUMAN) 5000 U VIAL در درمان نازايي مورد استفاده قرار مي گيرد.
آمپول کورپان(پانکرونیوم )4م گ 10ع CUROPAN (PANCURONIUM BROMIDE) 4MG/2ML AMP داروي كمكي در بيهوشي براي شل كردن عضلات،تسهيل لوله گذاري و تهويه و تضعيف انقباض عضلاني ناشي از حملات تشنجي
آمپول کیتریل(گرانیسترون) 3م گ 1ع KYTRIL (GRANISETRON) 3MG/3ML AMP پيشگيري و درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني ،راديو تراپي و اعمال جراحي دريافت فايل
آنژیوکت آبی نوا فلون 1ع - -
آنژیوکت آبی پلی مد 1ع - -
آنژیوکت آبی هندی 1 ع - -
آنژیوکت بی براون آبی 1 ع - -
آنژیوکت بی براون آبی 1ع - -
آنژیوکت بی براون سبز 1 ع - -
آنژیوکت بی براون سبز1ع - -
آنژیوکت بی براون صورتی 1 ع - -
آنژیوکت بی براون صورتی 1ع - -
آنژیوکت سبز پلی مد 1ع - -
آنژیوکت سبز نوافلون 1ع - -
آنژیوکت سبز هندی 1 ع - -
آنژیوکت صورتی نوا فلون 1ع - -
آنژیوکت صورتی پلی مد 1ع - -
آنژیوکت صورتی هندی 1 ع - -