جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
آمپول ویکادیک(فیتونادیون)10 م گ 10ع VIKADIC [VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE)] 10MG/1ML AMP -
آمپول کافئین 10 م گ 5 ع CAFFEINE (AS CITRATE) 30MG/3ML AMP - دريافت فايل
آمپول کانوولکس 100 م گ 5 ع CONVULEX (VALPROATE SODIUM) 100MG/ML 5ML INJ -
آمپول کتورولاک 30 م گ 10 ع KETOROLAC 30MG/ML INJ -
آمپول کتورولاک 30 م گ 10 ع KETOROLAC 30MG/ML INJ -
آمپول کتورولاک 30 م گ 5 ع KETOROLAC 30MG/ML INJ -
آمپول کتورولاک ترومتامین 30 م گ / م ل 5 ع KETOROLAC 30MG/ML INJ -
آمپول کلرفنیرامین 1م ل 10ع CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP -
آمپول کلروفنیرامین 10م‌گ/1م‌ل 10ع CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP -
آمپول کلسی تونین 50 واحدی 5 ع CALCITONIN 50 IU/ML AMP -
آمپول کلسیتریول 1 م ک گ 1 ع CALCITRIOL 1MCG/1ML AMP - دريافت فايل
آمپول کلسیتریول1 م ک گ 1 ع CALCITRIOL 1MCG/1ML AMP -
آمپول کلسیم هارسون (کلسیم گلوکونات)10% 10 م ل 25ع CALCIUM GLUCONATE 10% 10ML AMP -
آمپول کلسیم گلوکونات 100 م گ 20ع CALCIUM GLUCONATE 10% 10ML AMP -
آمپول کلوتین (هپارین) 5000 واحدی/1 م ل 10ع CLOTIN (HEPARIN SODIUM) 5,000U/1ML AMP 1)ترومبوز وريد هاي عمقي،آمبولي ريوي 2)ترومبوز مغزي به دنبال سكته مغزي 3)انعقاد منتشر داخل عروقي 4)مصرف در جراحي باز قلب
آمپول کلیندامایسین 300 م گ 5 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP -
آمپول کلیندامایسین 300 م گ/2 م ل 5 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP 1)عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس 2)واژينيت باكتريايي 3)توكسوپلاسموز 4)پنوموني
آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)480 م گ 10 ع COTRIM (CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP 1)عفونت مجاري ادراري 2)عفونت گوش مياني 3)توكسوپلاسموز 4)اسهال مسافران
آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)480م گ5ع COTRIM (CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP 1)عفونت مجاري ادراري 2)عفونت گوش مياني 3)توكسوپلاسموز 4)اسهال مسافران
آمپول کوراگون (گونادوتروپین)5000واحدی1ع CHORAGON (CHORIONIC GONADOTROPHIN - HUMAN) 5000 U VIAL در درمان نازايي مورد استفاده قرار مي گيرد.