جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
ویال ناولبین ( وینورلبین ) 50م گ 1 ع NAVELBINE (VINORELBINE) 50MG/5ML VIAL -
ویال ناولبین (وینورلبین) 10 م گ /1م ل1 ع NAVELBINE (VINORELBINE) 10MG/1ML VIAL -
ویال ناولبین (وینورلبین) 50 م گ /5م ل1 ع NAVELBINE (VINORELBINE) 50MG/5ML VIAL -
ویال ناولبین 10 م گ 1 ع NAVELBINE (VINORELBINE) 10MG/1ML VIAL -
ویال ناولبین 50 م گ 1 ع NAVELBINE (VINORELBINE) 50MG/5ML VIAL -
ویال نوردیتروپین(سوماتروپین) 4واحدی 1 ع NORDITROPIN (SOMATROPIN) 4U AMP -
ویال نورونوکس(بوتولینیوم توکسین) 100 واحدی 1ع NEURONOX (BOTULINIUM A ANTITOXIN) 100IU VIAL - دريافت فايل
ویال نوورپید فلکس پن100 واحدی 5 ع NOVORAPID (INSULIN ASPART) 100IU/ML 3ML FOR INJ -
ویال نوومیکس 30 فلکس پن 100 واحدی 5 ع NOVOMIX (INSULIN ASPART) 100IU/ML 3ML FOR INJ -
ویال هالوکزان 1گ 1ع HOLOXAN (IFOSFAMIDE) 1 G VIAL -
ویال هالوکزان1 گ /25 م ل 1 ع HOLOXAN (IFOSFAMIDE) 1 G VIAL -
ویال هایدوناک(استیل سیستئین) 5 گ/25 م 1 ع HIDONAC (ACETYLCYSTEINE) 200 mg/ml AMPOULE -
ویال هپارین 25000 واحد 1 ع HEPARIN SODIUM 25,000U/5ML VIAL -
ویال هپارین 25000 واحد 1ع HEPARIN SODIUM 25,000U/5ML VIAL -
ویال هپارین تزریقی5م ل 1ع HEPARIN SODIUM 5,000U/1ML AMP -
ویال هرسپتین 150 م گ 1 ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -
ویال هرسپتین 150 م گ 1ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -
ویال هرسپتین ( تراستوزوماب ) 150م گ 1ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -
ویال هرسپتین ( تراستوزوماب ) 440 م گ 1ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 440MG VIAL -
ویال هرسپتین 150 م گ 1 ع HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) 150MG VIAL -