جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص فولیدار(کلسیم فولینات)15م گ30ع FOLIDAR (CALCIUM FOLINATE) 15MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 100 ع (مناقصه ای) FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 100ع FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 100ع FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 1 م گ 250 ع FOLIC ACID 1MG TAB -
قرص فولیک اسید 5 م گ 100ع FOLIC ACID 5MG TAB -
قرص فکتیو ( جمی فلوکساسین) 320 م گ 5 ع FACTIVE (GEMIFLOXACIN) 320MG TAB - دريافت فايل
قرص فکتیو (جمی فلوکساسین) 320 م گ 5 ع FACTIVE (GEMIFLOXACIN) 320MG TAB -
قرص فکسوتد( فکسوفنادین) 120 م گ 100 ع FEXOFENADINE 120MG TAB تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن
قرص فکسوفنادین 60 م گ 30 ع FEXOFENADINE 60MG TAB -
قرص فکسوفنادین 60 م گ 50 ع FEXOFENADINE 60MG TAB -
قرص فکسوفنادین 60م گ 100 ع FEXOFENADINE 60MG TAB در درمان علائم انواع حساسيت (آبريزش بيني،عطسه،خارش گلو) دريافت فايل
قرص فکسیگرا(فکسوفنادین)120م گ 30ع FEXIGRA (FEXOFENADINE) 120MG TAB تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن دريافت فايل
قرص فکسیگرا(فکسوفنادین)180 م گ 30 ع FEXIGRA (FEXOFENADINE) 180MG TAB تسكين علائم مربوط التهاب آلرژيك مخاط بيني و حساسيت هاي پوستي مانند كهير مزمن دريافت فايل
قرص فیناستراید 1م گ30ع FINASTERIDE 1MG TAB -
قرص فیناستراید 5م گ 30ع FINASTERIDE 5MG TAB -
قرص فیناید(فیناستراید)1م گ 30ع FINIDE (FINASTERIDE) 1MG TAB -
قرص فیناید(فیناستراید)5م گ 30ع FINIDE (FINASTERIDE) 5MG TAB -
قرص فینپشیا(فیناستراید) 1 م گ 100 ع FINPECIA (FINASTERIDE) 1MG TAB 1)درمان علائم هيپرپلازي پروستات 2)درمان ريزش موي مردان
قرص فینپشیا(فیناستراید)1م گ100ع FINPECIA (FINASTERIDE) 1MG TAB 1)درمان علائم هيپرپلازي پروستات 2)درمان ريزش موي مردان