جستجوی اطلاعات دارویی
جستجو بر اساس نام شرکت، شرح فارسی، شرح انگلیسی، کاربرد و کد کالا
کالا
استخراج به اکسل
نام فارسینام انگلیسیکاربردکاتالوگ دارو
قرص مینیرین ملت 120 م ک گ 30 ع MINIRIN MELT (DESMOPRESSIN ACETATE) 120MCG SUBLINGUALTAB -
قرص مینیرین ملت 60 م ک گ 30 ع MINIRIN MELT (DESMOPRESSIN ACETATE) 60MCG SUBLINGUALTAB -
قرص میکاردیس‌(تلمیسارتان)80 م گ 28ع MICARDIS (TELMIZARTAN) 80MG TAB - دريافت فايل
قرص میکاردیس‌پلاس(تلمیسارتان+هیدروکلرتیازید)80 /12.5م گ 28ع MICARDIS PLUS (TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE) 40/12.5MG TAB - دريافت فايل
قرص ناپروکسن 250م گ 100ع NAPROXEN 250MG TAB -
قرص ناپروکسن 500م گ 100ع NAPROXEN 500MG TAB -
قرص ناپروکسن 250 م گ 100ع NAPROXEN 250MG TAB -
قرص ناپروکسن 500 م گ 100 ع NAPROXEN 500MG TAB -
قرص نالیدکس(نالیدیکسیک اسید)100ع NALIDEX (NALIDIXIC ACID) 500MG TAB درمان عفونت هاي اداري دريافت فايل
قرص نالیدیکسیک اسید 500 م گ 100 ع NALIDIXIC ACID 500MG TAB -
قرص نالیدیکسیک اسید 500م گ 100ع NALIDIXIC ACID 500MG TAB -
قرص نروکسین 50ع NEUROXIN TAB - دريافت فايل
قرص نموتان (نیمودیپین) 30 م گ 30ع NEMOTAN (NIMODIPINE) 30MG TAB - دريافت فايل
قرص نوتین (بیوتین) 300 م ک گ 100 ع Nutin (Biotin ) 300mcg Tablet -
قرص نورترتیپتلین 10م گ 100ع NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB -
قرص نورترتیپتلین 25م گ 100ع NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB -
قرص نورتریپتیلین 10 م گ 100ع NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB -
قرص نورتریپتیلین 25 م گ 100ع NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB -
قرص نورمازین(کلرپرومازین)100م گ100ع NORMAZINE (CHLORPROMAZINE HCL) 100MG TAB -
قرص نورمازین(کلروپرومازین)25م گ100ع NORMAZINE (CHLORPROMAZINE HCL) 25MG TAB -