اخبار و تازه ها
برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت پخش هجرت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش هجرت در تاریخ 27/01/92 با حضور سهامداران " نمایندگان شرکتهای الحاوی، پارس دارو، فارابی، آرمان راهبرد، تهران شیمی، ژلاتین کپسول" و اعضای هیئت مدیره در محل دفتر مرکزی شرکت پخش هجرت برگزار گردید.

برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت پخش هجرت
 
جایزه کیفیت هجرت

در راستای تغییر چارچوب تعریف بودجه عملیاتی مراکز توزیع شرکت بر مبنای کارت امتیازی متوازن و همچنین پیمایش مستمر آنها در داشبوردهای تعبیه شده در سیستم BI (هوش تجاری)، شرکت اقدام به طراحی و تعریف یک جایزه داخلی مدیریت کیفیت به نام "جایزه کیفیت هجرت" نموده که در این خصوص پس از تجمیع امتیاز سالانه داشبورد مراکز توزیع در وجوه مختلف مالی، مشتری، فرآیند داخلی و رش....

جایزه کیفیت هجرت