اخبار و تازه ها
سال روز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم

اینک، دست مقدس فاطمه علیهاالسلام ، در دست بی کران علی(ع ) حلاوت هلهله فرشتگان را لمس می کند و شور کبریایی افلاکیان را برمی انگیزد.

سال روز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم
 
شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت امام جواد علیه السلام تسلیت و تعزیت
شهادت مظهر جود و سخا و علم و معرفت امام جواد علیه السلام تسلیت و تعزیت